MINI CASE CON FUENTE DE PODER


 • CASE MINI ANTRYX EXTREME XS-120 ( AC-XS120K-350CP ) 350W | NEGRO
  CASE MINI ANTRYX EXTREME XS-120 ( AC-XS120K-350CP ) 350W | NEGRO
  $ 42.00
  S/. 143.01
  Stock 5
  Codigo 7840
 • CASE MINI ANTRYX EXTREME XS-110 ( AC-XS110K-350CP ) 350W | NEGRO
  CASE MINI ANTRYX EXTREME XS-110 ( AC-XS110K-350CP ) 350W | NEGRO
  $ 44.00
  S/. 149.82
  Stock 10 +
  Codigo 7839
 • CASE MINI ANTRYX EXTREME XS-100 ( AC-XS100BC ) 300W | NEGRO
  CASE MINI ANTRYX EXTREME XS-100 ( AC-XS100BC ) 300W | NEGRO
  $ 39.50
  S/. 134.50
  Stock 8
  Codigo 7692
 • CASE MINI ANTRYX EXTREME XS-100 ( AC-XS100SC ) 300W | NEGRO C/ PLATA
  CASE MINI ANTRYX EXTREME XS-100 ( AC-XS100SC ) 300W | NEGRO C/ PLATA
  $ 39.50
  S/. 134.50
  Stock 10 +
  Codigo 7691
 • CASE MINI CYBERTEL HACKER ( CYB C1001 ) 200W | NEGRO
  CASE MINI CYBERTEL HACKER ( CYB C1001 ) 200W | NEGRO
  $ 32.00
  S/. 108.96
  Stock 1
  Codigo 7681
 • CASE MINI HALION ( S601B ) 230W/600W | NEGRO
  CASE MINI HALION ( S601B ) 230W/600W | NEGRO
  $ 39.00
  S/. 132.80
  Stock 10 +
  Codigo 4267
 • CASE MINI HALION ( S607-A ) 230W/600W | NEGRO
  CASE MINI HALION ( S607-A ) 230W/600W | NEGRO
  $ 38.00
  S/. 129.39
  Stock 6
  Codigo 2046